Tối ưu website
Chuyên nghiệp

Bạn có biết

Chậm 1 giây
Mất 16%
lượng khách hàng
51%

người dùng bỏ việc mua hàng

Do website quá chậm

79% Khách hàng
không quay lại
lượng khách hàng

70% kết nối mạng di động trên toàn cầu sẽ xảy ra ở tốc độ 3G hoặc chậm hơn cho đến năm 2020

"http://testmysite.withgoogle.com"

Website của bạn đã tối ưu?

70% website Việt Nam chưa đạt chuẩn load trang của Google

Khám bệnh website

Khám bệnh

Hơn 5.000 người đã sử dụng công cụ này để kiểm tra website


Tối ưu website - Bạn được gì?

Theo chính sách mới của Google,
muốn được ưu tiên thứ tự kết quả tìm kiếm, TRANG WEB CỦA BẠN PHẢI CÓ TỐC ĐỘ TẢI NHANH

Website tối ưu

sẽ
Website tối ưu
  • Cải thiện xếp hàng Google
  • Nâng cao hiệu quả bán hàng
  • Giảm giá thầu quảng cáo từ khóa
  • Google ưu tiên phê duyệt quảng cáo

CAM KẾT TỐI ƯU WEBSITE TỪ


ĐÁNH GIÁ TỐT TRÊN CÔNG CỤ http://testmysite.withgoogle.com

Tối ưu website

Tối ưu website

ĐÁNH GIÁ TỐT TRÊN CÔNG CỤ https://developers.google.com/speed/pagespeed...

Tối ưu website
Tư vấn ngay SMS